Korjaus- / muutostyöilmoitus

Huom!
Ilmoituksen käsittelyyn on varattava yhtiölle riittävästi aikaa! Ilmoitus on tehtävä vähintään kaksi viikkoa ennen suunniteltua aloitusajankohtaa.
Ilmoituksen käsittelystä ja tietojen tallentamisesta yhtiön korjaustoimenpiderekisteriin aiheutuvista kustannuksista vastaa taloyhtiö. Hankkeen arvioinnissa mahdollisista tarvittavista asiantuntijalausunnoista ja toimenpiteen valvonnasta aiheutuvat kustannukset laskutetaan osakkaalta.

Huom! Työn valmistumisesta pitää ilmoittaa taloyhtiön edustajalle.

Työn suorittajalla tulee olla riittävät vastuu- ym. vakuutukset mahdollisen vahingon varalta sekä riittävä ammattitaito työn suorittamiseen. Osakas on vahingonkorvausvelvollinen, mikäli hänen tekemästään tai teettämästään muutos- tai korjaustyöstä aiheutuu vahinkoa taloyhtiölle tai toiselle osakkaalle.

Huomioithan vuoden 2016 alusta voimaan astuneen uuden asbestilain ja -asetuksen määräykset remontissasi, mikäli asut ennen vuotta 1994 valmistuneessa talossa!

Osakas täyttää

1. Taloyhtiö

2. Osakas

3. Suunniteltu huoneiston muutostyö

3.1 Rakennustekniset työt

3.2 Lämpö- ja vesi, viemäri- ja ilmanvaihtotyöt

3.3. Sähkötyöt

3.10. Työsuorituksen yhteydessä tullaan kajoamaan taloyhtiön kunnossapitovastuulla oleviin rakenneosiin:

Taloyhtiön edustaja täyttää: